Foto galerija - Događanja u hotelu DinaraZahvaljujući vrhunskom ambijentu, uređenju i uslugama koje pruža, hotel Dinara ima čitav niz zadovoljnih inozemnih i domaćih gostiju koji redovito koriste naše usluge.

Ovdje se održavaju poslovni sastanci, seminari, prezentacije, domjenci, modne revije, maturalne proslave, zabave, proslave vjenčanja, krstitki i razna druga događanja. Korisnici su ambasade najvećih svjetskih država, međunarodne organizacije, vladine i nevladine organizacije, tvrtke, grupe, agencije, pojedinci...

 

 

 

 • Korisnici usluga hotela DinaraAmbasade SAD, V. Britanije, Francuske, Njemačke…
 • UNDP - United Nations Development Programme
 • Food and agriculture organisation of the United Nations
 • OSCE - Organisation for Security and Cooperation in Europe to Bosnia and Herzegovina
 • USAID from the American People
 • European Union to Bosnia and Herzegovina
 • OHR - Office of the High Representative in Bosnia and Herzegovina
 • UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees in Bosnia and Herzegovina
 • UNICEF - The United Nations Children's Fund
 • UNMBIH - United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina
 • OHRO - Office of the Human Rights Ombudsperson
 • UNESCO – United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
 • SNV - Netherlands Development Organisation
 • IOM – International Organization for Migration

 

 • GTZ - Project Technical and Vocational Education and Training in Bosnia and Herzegovina
 • IOM - International Organization for Migration
 • Euro Info Correspodence Centre
 • SFOR - The Stabilisation Force in Bosnia and Herzegovina
 • EUFOR - The European Union's Military Contribution to the Stabilisation and Integration of Bosnia
 • OC LOT house - Police Mission
 • ECMM - European Community Monitor Mission
 • National School of Government
 • Delegation of the European Commision to Bosnia and Herzegovina
 • Agriculture and Rural Development
 • European Union in Bosnia and Herzegovina
 • EUPM - European Union Police Mission  in Bosnia and Herzegovina
 • Save the Children
 • Lek d.d. Ljubljana/Sarajevo    
 • Oriflame Sarajevo                                                     
 • Nobel Ilaç d.o.o. Sarajevo
 • Krka d.d. N.Mesto/Sarajevo
 • Ilirija d.d. Ljubljana/Sarajevo
 • PharmaSwiss BH d.d. Sarajevo
 • Pharmagent A Clinical Research Organization
 • Sanofi Aventis Group Sarajevo
 • Bosnamed d.o.o. Sarajevo
 • Bosnafarm Tuzla

 

 • UCODEP per un mondo a dimensione umana Italy
 • CWS (Svjetski Savez Crkava)
 • Profil Management Consulting d.o.o. Sarajevo
 • Ministarstvo okoliša i turizma Sarajevo
 • Uredi za revizije i inspekcije FbiH
 • Federalno ministarstvo poljpoprivrede biH
 • Federalno ministarstvo financija
 • Vlada Federacije BiH
 • Državna granična policija BiH
 • Federalna uprava za inspekcijske poslove
 • Porezna uprava  Federacije BiH
 • AEOBIH - Udruga izbornih zvaničnika BiH
 • Federalni zavod za zapošljavanje BiH
 • Ministarstvo sigurnosti FBiH,Hrvatske,Rep.Srpske
 • TERA – Turizam, Energija, Razvoj, Agrar
 • EURONATUR - Connecting nature and people
 • Ceteor Sarajevo
 • CITY REVIEW BiH
 • FIPA - Foreign Investment Agency of BH
 • PROSSECCO RICH Memmingen - General Business Partner International

 

 • Agencija za državnu službu FBiH
 • Fakultet za javnu upravu Sarajevo
 • Qualitas d.o.o. Sarajevo(Centar za edukaciju i kvalitet)
 • Fircon Mostar
 • FERK - Regionalna komisija za el.energiju FbiH
 • CSPC - Centar za promociju civilnog društva
 • MMCC d.o.o. Sarajevo - Multimedijalni computer centar
 • Razvojna banka FbiH
 • BZK „PREPOROD“ Sarajevo
 • CCI (Centar Civilnih Inicijativa) BiH
 • Palmecenter - Office Sarajevo
 • Institut za medicinsko vještačenje
 • IGH Mostar
 • ASA AUTO Sarajevo
 • BH TELECOM Sarajevo
 • HT MOSTAR
 • Kompas Sarajevo
 • VIP Travels Sarajevo
 • CPCD - Centar za promociju  civilnog društva
 • Regionalni Info Centar - Mostar

 

 • Košarkaški Savez BiH
 • OMNICOM B.Luka
 • Udruga Paraplegičara B.Luka
 • Intesa San Paolo Banka FbiH
 • Merkur Osiguranje
 • Udruga Talijana „Trentini“
 • Pharmaceuticals  Office - Sarajevo
 • SEJARI Sarajevo BiH
 • Natron-hajat d.o.o.  Maglaj
 • Ministarstva Vlade HBŽ
 • O.Š. Fra Lovro Karaula
 • Gimnazija Livno
 • Šahovski klub Dario
 • Porezna Uprava Livno
 • Ars  Inženjering Banja Luka
 • Tenfore d.o.o. Sarajevo
 • Exclusiv Global  d.o.o.Livno
 • Balkan Broker Group Livno (Tuzla) - Vrijednosnice Osijek //www.vros.hr//
 • FRANJEVAČKI MUZEJ u Livnu

 

 • Zagrebački banka - UniCredit Group – Hrvatska
 • Markotel d.o.o. Zagreb
 • Centar za kulturu i obrazovanje Zagreb
 • Rukometni klub Croatia  Osiguranje Zagreb
 • ZUHDDR - Hrvatska zajednica udruga roditelja poginulih branitelja domovinskog rata - Zagreb
 • Agronomski fakultet Sveučilišta Zagreb
 • Goethe Institut Kroatien/Austria/ BiH
 • DI ČAZMA – Drvna industrija Čazma
 • Tiskara GIPA Zagreb
 • HEP Split
 • Končar Zagreb
 • Tvrtka „RIMC“ ZAGREB
 • BAN TOURS – tur. ag. Zagreb
 • GONG ZAGREB (predstavnici inozemnih promatrača)
 • PROFOKUS ZAGREB (Modno učilište)
 • BRODOSPLIT - Udruga veterana domovinskog rata Split
 • Košarkaški Klub RAGUSA Dubrovnik
 • Telektra d.o.o. Zagreb
 • Planinarsko društvo „Knezgrad“
 • Findri Zagreb