Konvertiraj iznos

valute
u valutu
 

Pri konvertiranju se koristi srednji tečaj za tekući dan.